PO-MO / INFO

SUBMISSION ADDRESS:

Hikmet ŞAHİN

"PO-MO III Uuslararası Posta Sanatı Sergisi"

Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

42130 / Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

LINKS

Mesajını gönder! / Send your message!
  • Instagram - Beyaz Çember
  • Facebook - Beyaz Çember

© 2019 WWW.MAILARTEXHIBITION.ORG /  ALL RIGHTS RESERVED

TASARIM / DESIGN: HİKMET ŞAHİN