TASARIM / DESIGN: HİKMET ŞAHİN

© 2019 WWW.MAILARTEXHIBITION.ORG /  ALL RIGHTS RESERVED

PO-MO / INFO

SUBMISSION ADDRESS:

Hikmet ŞAHİN

"PO-MO Uuslararası Posta Sanatı Sergisi"

Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü

42250 / Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

LINKS

Mesajını gönder! / Send your message!