PROJE HAKKINDA...  / ABOUT PROJECT

"Her şeyin bir güzelliği vardır ama herkes görmez"

Andy WARHOL

Fluxus hareketinin bir türü olarak; herkese kapılarını açan, farklı kültür ve sanat türlerini bir araya getiren Mail Art (Posta Sanatı); günümüz sanatının içinde önemli yere sahip olan, “posta yoluyla” katılım esasına dayanan bir dünya sanatıdır. Posta Sanatı, küçük boyutlu Işlerin genellikle kağıt üzerinde farklı teknikler kullanımıyla yapılan, geleneksel posta yoluyla tüm dünyanın birbiriyle paylaşım yapabildiği bir platformdur. Posta Sanatı, yaş, cinsiyet, kültür ve çoğu zaman teknik ayırdetmeksizin, sanatçıların olduğu gibi sanatın dışından insanların da katılabileceği bir etkinlik türüdür.

Postmodernizm, 1960 sonrası etkisini gösteren, Modernizm'e eleştiri olarak ortaya çıkan akıma verilen isimdir. En büyük özelliğinini "eklektik" olarak tanımlayabileceğimiz "çoğulcu" yapısıdır. Postmodernizm sanatta kuralları ve sınırları kaldıran bir "özgürlük" alanıdır. Bu nedenle projemizin teması Postmodern olmuştur. 

”Everything has a beauty but not everyone will see in"

Andy WARHOL

As one type of the Fluxus movement; Mail Art, opening its doors to everyone and bringing together different types of culture and art, is a world art which has an important place in today’s art and is based on participation by ”mail.” Mail Art is a platform where small-sized works are usually created by using different techniques on paper and all world can share with each other through the traditional mail. Mail Art is a type of activity not only for artists but also for the people from outside art participate, regardless of age, gender, culture, and often technique.

Postmodern is the name given to the understanding that emerged as a criticism of modernism after 1960. The most important feature is the ”eclectic“ structure that we can describe as ”eclectic En. Postmodernism can be defined as an area of ​​freedom that does not recognize rules and boundaries in art.

Hikmet ŞAHİN (Küratör/Curatör)

DİĞER KATILIM ŞARTLARI / OTHER TERM AND CONDITIONS

          KATILIM ŞARTLARI

 • Serginin teması/konusu: Postmodern’dir. Sergi katılımı herkese açıktır. Jüri değerlendirmesi ve katılım ücreti yoktur.

 • Katılımcılar sergiye standart 20x20cm boyutlarında en fazla 2 eserle katılabilirler

 • Eserler kağıt üzerine herhangi bir teknik/tekniklerle 2 boyutlu çalışılabilir.

 • Her sanatçı kendisine ait çalışma ile etkinliğe katılabilir; toplu mail art gönderileri kabul edilmeyecektir.

 • Eserler zarf içerisinde ya da posta kartı olarak gönderilebilir. Tercihen zarf üzerinde posta pulu olmalı ve geleneksel posta yoluyla gönderilmelidir.

 • Politik, ırkçı, fanatik, pornografik vb. eserler sergiye alınmayacaktır.

 • Katılımcılar çalışmalarının arkasına büyük harflerle ADI, SOYADI, ÇALIŞMA ADI, TEKNİĞİ, YILI, ADRES  ve ÜLKE bilgilerini yazacaklardır.

 • Posta meydana gelen gecikme, hasar, kayıp vb. olumsuzluklardan sorumluluk kabul edilemez.

 • Çalışmalar geri gönderilmeyecek ya da iade edilmeyecektir.

 • Gönderilen çalışmalar Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi arşivinde muhafaza edilecek; iade edilmeyecektir.

 • Sergiye katılan katılımcılar eserlerinin ticari değeri olmadığını kabul etmiş sayılırlar.

 • Katılımcılar eserlerinin, resmi web sitesi, sosyal medya, katalog, afiş, davetiye vb. ortamlarda yayınlanmasına izin vermiş olurlar.

 • PO-MO, Sergi yeri ve tarihini değiştirme, sergi, bilgi ve belge oluşturma hakkını saklı tutar.

 • Sergi sonrası katılımcılara katılım listesi, katılım sertifikası ve e-katalog düzenlenecektir.

         

          OTHER TERM AND CONDITIONS

 • Theme / theme of the exhibition: Postmodern. Participation in the exhibition is open to everyone. There is no jury and participation fee.

 • Exhibitors can participate in the exhibition with maximum 2 works, standard size 20x20cm.

 • Works can be studied on paper by any technique / 2D.

 • Each artist can participate in the event with his / her own works.

 • Works can be sent in envelopes or as postcards. Preferably, the envelope should have a postage stamp and be sent by conventional postal service.

 • Political, racist, fanatical, pornographic etc. works will not be included in the exhibition.

 • Participants will write their NAME, SURNAME, WORK TITLE, TECHNIQUE/MEDIUM, YEAR, ADDRESS and COUNTRY information in capital letters on the back of their studies.

 • Postage delays, damage, loss and so on. liability cannot be accepted.

 • Work will not be returned.

 • The submitted works will be kept in the archives of Selçuk University Faculty of Fine Arts.

 • Exhibitors are deemed to have accepted that their works have no commercial value.

 • "Kid Friendly Please"

GÜNCEL HABERLERİ ALMAK İÇİN LÜTFEN E-POSTANIZI EKLEYİN! / PLEASE ADD YOUR E-MAIL TO GET CURRENT NEWS! 

© 2019 WWW.MAILARTEXHIBITION.ORG /  ALL RIGHTS RESERVED

TASARIM / DESIGN: HİKMET ŞAHİN