TASARIM / DESIGN: HİKMET ŞAHİN

© 2019 WWW.MAILARTEXHIBITION.ORG /  ALL RIGHTS RESERVED

THEME: PO-MO (POSTMODERN)

Postmodern is the name given to the understanding that emerged as a criticism of modernism after 1960. The most important feature is the ”eclectic“ structure that we can describe as ”pluralism”. Postmodernism can be defined as a space of freedom that does not recognize rules and boundaries in art.

“Everything has it’s beauty but not everyone sees it”

Andy WARHOL

KONU: PO-MO (POSTMODERN)

Postmodern, 1960 sonrası etkisini gösteren, modernizme eleştiri olarak ortaya çıkan anlayışa verilen isimdir. En büyük özelliği “eklektik” olarak tanımlayabileceğimiz “çoğulcu” yapısıdır. Postmodernizm sanatta kurallar ve sınırları tanımayan bir özgürlük alanı olarak tanımlanabilir.

“Her şeyin bir güzelliği vardır ama herkes görmez”

Andy WARHOL

KÜRATÖR / CURATOR: Doç. Dr. / Assoc. Prof. Hikmet ŞAHİN

SERGİ VE DÜZENLEME KURULU / EXHIBITION AND ORGANIZING BOARD

Prof. Dr. / Prof. Dr. Harun Hilmi POLAT

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Ali Atıf POLAT

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Birsen LİMON

Arş. Gör. / Research Asistant: Pembe AKTÜRK

GÜNCEL HABERLERİ ALMAK İÇİN LÜTFEN E-POSTANIZI EKLEYİN! / PLEASE ADD YOUR E-MAIL TO GET CURRENT NEWS!